საინფორმაციო შეხვედრა ბორჯომში

ბორჯომში, სოციალური მომსახურებისსააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა   ორდღიანი   საინფორმაციოშეხვედრა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა  საზოგადოებისინფორმირება  სააგენტოს მიერქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული დადაგეგმილი დასაქმებისხელშეწყობის სახელმწიფოპროგრამების შესახებ. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ  მედიასაშუალებების, ევროკავშირის,არასამთავრობო სექტორისწარმომადგენლები, პარტნიორი ორგანიზაციები, დამსაქმებლები დაპროფესიული სასწავლებლების ხელმძღვანელები. სოციალური მომსახურებისსააგენტოს წარმომადგენლებმა შეხვედრისმონაწილეებს მიაწოდეს ამომწურავი ინფორმაციადასაქმების ხელშემწყობი პროგრამების,სერვისებისა დადაგეგმილი სიახლეებისშესახებშეხვედრაზე მონაწილეობდა ინტერბიზნესის აკადემიის დირექტორი, ქ-ნიინგა მანაშერიძე.

2019-03-06