შემაჯამებელი კონფერენცია

სოციალური მომსახურების სააგენტომ „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის“ 2018 წლის შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა. შემაჯამებელი კონფერენციის მიზანს, შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების, გამოწვევებისა და სამომავლო გეგმების საზოგადოებისათვის გაცნობა წარმოადგენდა. 

პროგრამას 2016  წლიდან წარმატებით ახორციელებს შპს ინტერბიზნესის აკადემია. აღსანიშნავია  ფაქტი,  რომ აკადემიას პროგრამის მოსარგებლეთა დასაქმების მღალი მაჩვენებელი აქვს. შემაჯამებელ კინფერენციას ესწრებოდა შპს ინტერბიზნესის აკადემიის დირექტორი, ქ-ნი ინგა მანაშერიძე.

2018-12-25