მასტერკლასი აკადემიის სტუდენტებისათვის

24 ოქტომბერს  ინტერბიზნესის აკადემიაში ჩატარდა მასტერკლასი თემაზე „ახალი ეტაპი-ახალი გამოწვევები“. მასტერკლასი მიზნად ისახავდა: სტუდენტების მოტივაციის გაზრდას; მეტი შესაძლებლობების დანახვას; საკუთარი მომავლის სწორად განსაზღვრას; საკუთარი შესაძლებლობების შეფასებას; მასტერკლასს უძღვებოდნენ აკადემიის პროფესიული მასწავლებლები, შპს „კადრების გადამზადების ცენტრის“დამფუძნებლები, ნონა ჭულუხაძე და თამარ სანიშვილი.

2018-10-24