სასიხარულო ინფორმაცია!

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს  2022 წლის 11 თებერვლის N 136508 გადაწყვეტილებით,  შპს ინტერბიზნესის აკადემიას გარდა იმ პროგრამებისა, რომლებსაც უკვე წარმატებით ახორციელებს, მიენიჭა უფლება დამატებით განახორციელოს  „სკოლამდელი აღზრდის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა. ხოლო იმავე საბჭოს  N 136509 გადაწყვეტილებით,  „ვებტექნოლოგიების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გაეზარდა პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა და განესაზღვრა 24-ით.  ვულოცავთ აკადემიის ადმინისტრაციას, სასწავლო პერსონალს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც წვლილი შეიტანა ავტორიზაციის პროცესში, ამ კიდევ ერთ დიდ წარმატებას!

2022-02-16