ტრენინგი პროფესიული პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისათვის

მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს ჩატარდა ტრენინგი სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისათვის თემაზე: "მოდულის სტრუქტურის, შეფასების ინსტრუმენტის და კალენდარული გეგმის შემუშავების სპეციფიკა". ტრენინგს უძღვებოდა აკადემიის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი ნაზი წიბლიაშვილი.

2021-11-24