ცხადდება ვაკანსიები

შპს ინტერბიზნესის აკადემია აცხადებს  ვაკანსიებს შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სკოლამდელი აღზრდა:

1.      სკოლამდელი / დაწყებითი მასწავლებელი - 6 ადგილი (სასურველია ქონდეს საბავშვო ბაღში მუშაობის გამოცდილება);

2.      ფსიქოლოგი  - 1 ადგილი (სასურველია ქონდეს სსსმ ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება);

3.      ექიმი ინფექციონისტი -2 ადგილი (სასურველია ქონდეს საბავშვო ბაღში მუშაობის გამოცდილება);

4.      სკოლამდელი / ხელოვნების მასწავლებელი - 2 ადგილი (სასურველია ქონდეს საბავშვო ბაღში/ სახვითი და ვიზუალური ხელოვნების მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება);

5.      სკოლამდელი / ხელოვნების მასწავლებელი - 2 ადგილი (სასურველია ქონდეს საბავშვო ბაღში/ პერფომანსული ხელოვნების მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება);

6.      სკოლამდელი / მუსიკის და ქორეოგრაფიის მასწავლებელი  - 2 ადგილი (სასურველია ქონდეს საბავშვო ბაღში მუშაობის გამოცდილება).

ვებტექნოლოგიები

1.       ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება - JavaScript -1 ადგილი;

2.       ვებგვერდის მართვის სისტემების (CMS) გამოყენება - 1 ადგილი;

3.      ვებგვერდის ინტერაქტივისა და ეფექტების შემუშავება Angular-ის საშუალებით -1 ადგილი

4.       ვებგვერდის მარკირება  Bootstrap-ის სპეციალიზებული ბიბლიოთეკების საშუალებით -1 ადგილი

ფარმაციია  (სააფთიაქო)

1.      ბოტანიკა -1 ადგილი;

2.      მიკრობიოლოგიის საფუძვლები -1 ადგილი;

3.       მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები -1 ადგილი;

4.      ბიოქიმია -1 ადგილი;

5.      ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები-1 ადგილი;

6.       ანალიზური ქიმიის საფუძვლები-1 ადგილი;

7.       სამკურნალო საშუალებების ფარმაცევტული ანალიზი -1 ადგილი

8.       სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები -1 ადგილი.

 

CV გადმოაგზავნეთ მისამართზე: info@interbusiness.edu.ge

ან დაგვიკავშირდით: 555 999 180

2021-09-17