ვორკშოპი აკადემიის პროფესიული მასწავლებლებისათვის

აკადემიის პროფესიული მასწავლებლებისათვის დაიწყო  3 დღიანი ვორქშოპი,  თემაზე: „სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა ჰეტეროგენულ გარემოში“. პირველ დღეს მსმენელები გაეცნობიან  პროფესიული მასწავლებლის და პროფესიული სტუდენტის მოქნილი კომუნიკაციის საკვანძო საკითხებმეორე დღის განსახილველი თემაა ჰიბრიდული/შერეული სწავლების აქტუალობა;
ხოლო მესამე დღეს საუბრი  იქნება კომპეტენციების გაძლიერებაზე სწავლების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. ვორქშოპს ატარებს ტრენერ-ფასილიტატორი მაკო ჯაოშვილი, კომუნიკაციის ექსპერტი, პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი, ალტერბრიჯის ვიცე-რექტორი, PH.D. ვორქშოპის დასრულების შემდეგ ყველა მონაწილე პროფესიულ მასწავლებელს გადაეცემა სერტიფიკატი.

2021-04-08