სასწავლო პროცესი დისტანციურად განხორციელდება

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 27 ნოემბერის N1131992 ბრძანების საფუძველზე, 2020 წლის 28 ნოემბრიდან  2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით შპს ინტერბიზნესის აკადემიაში ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე სასწავლო პროცესი მხოლოდ დისტანციური სწავლების ფორმით წარიმართება.  

2020-12-01