2020 სასწავლო წელი

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 16 ოქტომბრის N999160   და 20 ოქტომბრის N1013251 ბრძანებების საფუძველზე ,  შპს ინტერბიზნესის აკადემიაში სასწავლო პროცესი შერეული სწავლების ფორმით წარიმართება, რომელიც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში/პირისპირ სწავლებასთან ერთად აერთიანებს ონლაინ/დისტანციურ სწავლებასაც.  რაც შეეხება  პროგრამების პრაქტიკულ სწავლებას,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შემოწმების საფუძველზე შესაბამისი მითითებების/რეკომენდაციების დაცვით,  პრაქტიკულ ობიექტებზე არადისტანციურ რეჟიმში წარიმართება.

2020-10-22