გასაუბრება საექთნო საქმის V დონის პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან

17 აგვისტოს ჩატარდა გასაუბრება საექთნო საქმის მეხუთე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზედარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.   აკადემიის დებულებით, იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამაზე არ დაფიქსირდაკონკურსი,   აპლიკანტების ჩარიცხვის პროცედურა ითვალისწინებს   შიდა შერჩევას, კერძოდ გასაუბრებას. შეიქმნა კომისია,რომლის შემედგენლობაში აკადემიის ადმინისტრაციის წევრების გარდა, შედიოდა წარმომადგენელიდამსაქმებელი ორგანიზაციიდან. გასაუბრების შემდგომ  თითოეულ აპლიკანტს მკაფიოდ განემარტა, რომ ისინივალდებულნი არიან, მათ მიერ არჩეულ კიდევ ორ სასწავლებელში გაიარონ იმ  სასწავლებლების მიერ დადგენილი  აპიკანტთა მიღების პროცედურები და მხოლოდ ამის შემდეგგააკეთონ არჩევანი და მიღონ გადაწყვეტილება, თუ სად გააგრძელებენ სწვლას. ინტერბიზნესისაკადემიაში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა განხორციელდება სსიპ-განათლებისმართვის საინფორმაციო სისტემის რეკომენდაციების მიხედვით.

2020-08-18