აპლიკანტთა რეგისტრაცია დაიწყო

შპს ინტერბიზნესის აკადემია მონაწილეობას იღებს  2020 წლის სახელმწიფოს დაფინანსებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  აპლიკანტთა მიღებაში. ანკეტა-კითხვარი შევსებულიადა ატვირთულია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საიტზე.  აკადემია აპლიკანტებს სთავაზობს ოთხ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგერამას, ფარმაცია (სააფთიაქო), საექთნო საქმე, ვებტექნოლოგიები და ინფორმაციის ტექნოლოგია. პროგრამაზე დარეგისტრირება შესაძლებელია 20 მაისიდან 10 აგვისტოს ჩათვლით პროფესიული კოლეჯების დისტანციური მხარდაჭერით ან/და ონლაინ https://vet.emis.ge/#/. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტები ჩაირიცხებიან სასურველ პროფესიულ პროგრამაზე, სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით.

2020-05-20