პრაქტიკული მეცადინეობა "ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა"

18 თებერვალს ჩატარდა პრაქტიკული მეცადინეობა შპს ინტერბიზნესის აკადემიის პროფესიული სტუდენტებისათვის ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და  და ცეცხლმაქრის გამოყენებაში.  მეცადინეობა ჩაატარ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა  გოჩა ყარმაზანაშვილმა.

2020-02-19