სამუშაო შეხვედრა შეფასების ინსტრუმენტების ვერიფიკაციის შედეგების ანალიზის დოკუმენტის განხილვასთან დაკავშირებით.

18 იანვარს აკადემიაში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა 2018-19 სასწავლო წლის შეფასების ინსტრუმენტების ვერიფიკაციის შედეგების ანალიზის დოკუმენტის განხილვასთან დაკავშირებით. შეხვედრას, რომელსაც აკადემიის პროფესიული მასწავლებელები ესწრებოდნენ, უძღვებოდნენ აკადემიის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, ნაზი წიბლიაშვილი და პროფესიული მასწავლებელი მარიამ მიქაძე.

 

 

2020-01-20