სამუშაო შეხვედრა პროფესიული სტუდენტის შეფასების საკითხებზე

საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში-SBA საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ინიციატივით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურსა და კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებს შორის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა პროფესიული სტუდენტის შეფასების საკითხებზეშეხვედრაზე განიხილეს შეფასების სისტემის მიმართ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებიშეფასების ინსტრუმენტების მომზადებასთან და მტკიცებულებათა შეგროვებასთანასევე შეფასების სისტემის ვერიფიკაციასთან დაკავშირებული საკითხები, განიხილეს ცალკეული დაწესებულებების პრაქტიკაც. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ პროფესიული მასწავლებლებისოფიო კაკაურიძე და თამარი სანიშვილი.

2019-12-18