"საქართველოს კარიტასის" საიუბილეო ღონისძიება

4-6 ნოემბერს ჩატარდა საქველმოქმედო ფონდსაქართველოს კარიტასის“  25 წლის საიუბილეო ღონისძიება, რომელსაც   ორგანიზაციის საერთაშორისო და ადგილობრივი პარტნიორები ესწრებოდნენ.  შპს ინტერბიზნესის აკადემიას ორგანიზაციასთან დიდი ხნის საქმიანი და ნაყოფიერი პარტნიორული ურთიერთობა აკავშირებს. საქართველოს კარიტასის“  ბაზაზე ხორციელდება აკადემიის "საექთნო საქმის" პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის მოდულები  „ავადმყოფის მოვლა“ და „შინმოვლა“.  საიუბილეო ღიონისძიებას ესწრებოდა აკადემიის დირექტორი, ქ-ნი ინგა მანაშერიძე.

2019-11-07