სტუდენტები გასვლით ლექციაზე

საფინანსო სერვისების და საოფისე საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები იმყოფებოდნენ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის, ვაჟა კაკაბაძის ლექციაზე "ბიზნესის მართვა და მისი პრინციპები". ლექციმა სტუდენტებისათვის საინტერესო ვითარებაში ჩაიარა.2019-10-23