სახელმწიფოს დაფინანსებით პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო

2 ოქტომბრიდან 15ოქტომბრის ჩათვლით იწყება მსურველთა რეგისტრაცია პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებზესახელმწიფოს დაფინანსებით. პირველად, მიმდინარე სასწავლო წელს,   პროცესში მინაწილეობას იღებენ კერძო პროფესიულისასწავლებლები.შპს ინტერბიზნესის აკადემია მიღებას განახორციელებს ორ საგანმანათლებოპროგრამაზე:ინფორმაციის ტექნოლოგია, არასრული საშუალო განათლების მქონე პირებისათვის  და საექთნო საქმე, საბაზო განათლების მქონე პირებისათვის.

2019-10-01