ტრენინგი სსიპ მართვის საინფორმაციო სისტემაში

24სექტემბერს,პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე2019 წლის შემოდგომის მიღების მიზნით,  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში , კერძო პროფესიულ კოლეჯებს ჩაუტარდათ ტრენინგი სპეციალური პროგრამის (ანკეტა-კითხვარის) შევსების მიზნით. ტრენინგს ესწრებოდა პროფესიული საგანამანათლებლო სისტემის ბაზაზე პასუხისმგებელიპირი თამარ კანდელაკი.

2019-09-28