ტრენინგი სსიპ მართვის საინფორმაციო სისტემაში

26 სექტემბერს სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით სსიპ-მართვის საინფორმაციო სისტემაში ჩატარდა არაფორმალური განათლების აღიარების კონსულტანტთა ტრენინგი. ტრენინგზე განიხილეს არაფორმალურ განათლებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები თეორიის და პრაქტიკის ჭრილში. ტრენინგს ესწრებოდნენ პროფესიული მასწავლებლები ელენე კაპანაძე და სოფიო კაკაურიძე.

2019-09-27