ექსკურსია ბორჯომის ხეობაში

22სექტემბერს აკადემიის მიმდნარე წლის სტუდენტები ექსკურსიით იმყოფებოდნენ ბორჯომისხეობაში, კერძოდ, ტიმოთესუბანში, მწვანე მონასტერში და ბორჯომის პარკში. სასწავლოპოცესის დაწყების წინ  აკადემიაში  სტუდენტების ექსკურსიატრადიცადაადამკვიდრებული, რომელიც ერთმანეთთან უფრო ახლოს გაცნობას და დამეგობრებას უწყობსხელს. 

2019-09-23