სამუშაო შეხვედრა "პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების კომპონენტის ინტეგრირება"

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ()იპ პროფესიულ კოლეჯში  "იკაროსი" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ორდღიანი ერთობლივ სამუშაო შეხვედრა  "პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების კომპონენტის ინტეგრირება"სამუშაო შეხვედრაზეგანიხილეს აქტუალური საკითხები: პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების კომპონენტის მიდგომები; ინტეგრირებული მოდულებისა და გზამკვლევების გაცნობა და მხარეთა შეხედულებების გაზიარება; ინტეგრირებული სწავლების პროცესის განხორციელების მიდომების გაცნობა და გააზრება; ინტეგრირებული სწავლების კომპონენტის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული პროცედურების გაცნობა და მხარეთა შეხედულებების გაზიარება. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ ინტერბიზნესის აკადემიის დირექტორიქ-ნი ინგა მანაშერიძე და ხარისხის მართვის მენეჯერი, ქ-ნი  ნაზი წიბლიაშვილი.

2019-04-11