მისია, ხედვა და ღირებულებები

აკადემიის მისია

ინტერდისციპლინარული პროფესიული განათლების მისაღებად, პარტნიორ დაწესებულებებთან ერთობლივად პროფესიის შესაბამის რეალურ გარემოში, შრომის ბაზარზე ადაპტირებული კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური კადრის მომზადება. ინდივიდის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში განათლების მიღების, დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობა.

ხედვა

2025 წლისთვის აკადემია პროფესიული განათლების სივრცეში მყარადაა დამკვიდრებული და კურსდამთავრებულთა 70% დასაქმებულია პარტნიორების მიერ.

ღირებულებები
  • გუნდურობა.
  • პროფესიონალიზმი
  • მაღალი პასუხიმგებლობა
  • ეთიკურობა