სასერთიფიკატო კურსები

featured project

კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია

კომპიუტერული გრაფიკა-ანიმაციის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა . . .
დაწვრილებით