სასერთიფიკატო კურსები

featured project

ფარმაცევტის თანაშემწე

ფარმაცევტის თანაშემწის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა . . .

დაწვრილებით