სასერთიფიკატო კურსები

featured project

ინფორმაციული ტექნოლოგი (საოფისე კომპიუტერული პროგრამები)

საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა . . .
დაწვრილებით

featured project

საოფისე საქმე (საქმისწარმოების სპეციალისტი)

საქმისწარმოების სპეციალისტის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა . . .
დაწვრილებით

featured project

ოფისის მენეჯერი (ოფისის ადმინისტრირება)

ოფისის მენეჯერის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა ნებისმიერი . . .
დაწვრილებით

featured project

SuperFin ბუღალტერი

ბუღალტრის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. კურსადმათავრებულს შეეძლება დაიკავოს ბუღალტრის . . .
დაწვრილებით

featured project

ფარმაცევტის თანაშემწე

ფარმაცევტის თანაშემწის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა ნებისმიერი . . .
დაწვრილებით