კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

მიმდინარეობს კურსის განახლება!