ექთნის თანაშემწე

ექთნის თანაშემწის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სტაციონარი, ჰოსპისი, ბინის პირობები ან/და მომვლელი მგზავრობა-მოგზაურობის დროს, ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულება (მოხუცთა თავშესაფარი, ბავშვთა სახლები), ბინაზე მოვლის სამსახური.
ძირითადი თემები:
 • ავადმყოფზე დაკვირვება
 • ავადმყოფის მოვლის პროცესი
 • წოლითი მდგომარეობა
 • კანი, იერი
 • სასიცოცხლო მაჩვენებლები
 • თანმხლები დაავადებების პრევენცია
 • უსაფრთხო გარემოს მოწყობა
 • უსაფრთოების ზომების დაცვა
 • მოვლის დამხმარე საშუალებები
 • პირველი დახმარება სხვადასხვა გადაუდებელი მდგომარეობების დროს
 • ხანდაზმულთა მოვლის თავისებურებანი
 • ტერმინალურ მდგოამრეობაში მყოფი პაციენტის მოვლის თავისებურება
კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 74 საათს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სერტიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.