ვებ-დიზაინი

ვებ-დიზაინის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სამთავრობო, არასამთავრობო და კომერციული ორგანიზაციები ვებ-დიზაინერის თანამდებობზე. შეეძლება დამოუკიდებლად კერძო შეკვეთების მიღება და ვებ-საიტების დამზადება მომსახურეობა, ვებ სტუდიებში მუშობა.
ძირითადი თემები:
  • HTML5 (Hypertext Markup Language)
  • რა არის WEB
  • რა არის ინტერნეტი და ვებ-დიზაინი
  • რა არის ტეგი
  • CSS3 (Cascading Style Sheets)
  • ფონის პარამეტრები
  • ფერები CSS3-ში
  • ჩარჩოები და მისი ტიპები CSS3-ში
  • ჩრდილის ეფექტები CSS3-ში
კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 108 საათს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სერტიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.