ინფორმაციული ტექნოლოგი (საოფისე კომპიუტერული პროგრამები)

საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერსასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდანდასაქმების სფეროა არასამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციებშიკურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა მცირე და საშუალო ტიპის ორგანიზაციებში.

ძირითადი თემები:

·   Microsoft Word (ტექსტური რედაქტორი)

·   Microsoft PowerPoint (ელექტრონული პრეზენტაცია)

·   Microsoft Excel (ელექტრონული ცხრილები)

·   Windows (ვინდოუს ოპერაციულ სისტემასთან მუშაობა)

·   Internet (ელექტრონული ფოსტის შექმნა, ინტერნეტში მუშაობა)

კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 141 საათსპროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სერტიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.