ვებ-დაპროგრამება

       ვებ-პროგრამისტის  სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სამთავრობო, არასამთავრობო და კომერციული ორგანიზაციები ვებ-პროგრამისტის თანამდებობზე. შეეძლება დამოუკიდებლად კერძო შეკვეთების მიღება და ვებ-საიტების დამზადება მომსახურეობა, ვებ სტუდიებში მუშობა.

         ძირითადი თემები:


·  რა არის WEB

·  რა არის ინტერნეტი და ვებ-პროგრამირება

·  რა არის სერვერი და ჰოსტინგი

·  რა არის PHP, MYSQL, JavaScript, რა შეუძლია და სად გამოიყენება

·  PHP სკრიპტის სერვერზე გაშვება

·  ოპერატორი switch

·  ფუნქციები

·  მასივები

·  იტერაციის ოპერატორები: while, do while, for, foreach

·  OOP პრინციპზე რეგისტრაციისა და აუტენტიფიკაციიის დაწერა

·  JavaScript დაპროგრამების ენის შესავალი


კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 144 საათს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სერთიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.