ვებ-დაპროგრამება

ვებ-პროგრამისტის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სამთავრობო, არასამთავრობო და კომერციული ორგანიზაციები ვებ-პროგრამისტის თანამდებობზე. შეეძლება დამოუკიდებლად კერძო შეკვეთების მიღება და ვებ-საიტების დამზადება მომსახურეობა, ვებ სტუდიებში მუშობა.
ძირითადი თემები:
 • რა არის WEB
 • რა არის ინტერნეტი და ვებ-პროგრამირება
 • რა არის სერვერი და ჰოსტინგი
 • რა არის PHP, MYSQL, JavaScript, რა შეუძლია და სად გამოიყენება
 • PHP სკრიპტის სერვერზე გაშვება
 • ოპერატორი switch
 • ფუნქციები
 • მასივები
 • იტერაციის ოპერატორები: while, do while, for, foreach
 • OOP პრინციპზე რეგისტრაციისა და აუტენტიფიკაციიის დაწერა
 • JavaScript დაპროგრამების ენის შესავალი
კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 108 საათს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სერთიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.