სასერთიფიკატო კურსები

featured project

ვებ-დაპროგრამება

ვებ-პროგრამისტის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სამთავრობო . . .
დაწვრილებით

featured project

ბუღალტრული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზესწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს . . .
დაწვრილებით

featured project

ექთნის თანაშემწე

ექთნის თანაშემწის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სტაციონარი, . . .
დაწვრილებით

featured project

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. . . .
დაწვრილებით

featured project

ვებ-დიზაინი

ვებ-დიზაინის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სამთავრობო . . .
დაწვრილებით