სასერთიფიკატო კურსები

featured project

ვებ-დაპროგრამება

ვებ-პროგრამისტის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სამთავრობო . . .

დაწვრილებით

featured project

ბუღალტერ-ტექნიკოსი

ბუღალტრის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან.კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს . . .

დაწვრილებით

featured project

ექთნის თანაშემწე

ექთნის თანაშემწის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სტაციონარი, . . .

დაწვრილებით

featured project

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი

კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. . . .

დაწვრილებით

featured project

კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია

კომპიუტერული გრაფიკა-ანიმაციის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა . . .

დაწვრილებით