პროფესიულ პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების მოტივაციური გასაუბრების განრიგი

საოფისე საქმე 02.09.2022წ.

 

 

NN

სახელი

გვარი

პროგრამის დასახელება

დრო

1. 

ნანა

წინამძღვრიშვილი

საოფისე საქმე

10.15

2. 

ლედი

წიკლაური

საოფისე საქმე

10.15

3. 

ელენე

მოსია

საოფისე საქმე

10.30

4. 

ლიკა

ხარატიშვილი

საოფისე საქმე

10.30

5. 

ჯინა

ჯორჯიკია

საოფისე საქმე

10.45

6. 

ანი

ბურჯანაძე

საოფისე საქმე

10.45

7. 

ირაკლი

ლეჟავა

საოფისე საქმე

11.00

8. 

მარიამ

კუზანაშვილი

საოფისე საქმე

11.00

9. 

თათია

რევაზიშვილი

საოფისე საქმე

11.15

10. 

ლუკა

ჯიქია

საოფისე საქმე

11.15

11. 

თამუნა

კაპანაძე

საოფისე საქმე

11.45

12. 

სოფიო

ღარიბაშვილი

საოფისე საქმე

11.45

13. 

შავარშ

ასატრიან

საოფისე საქმე

12.00

14. 

თემურ

უფლისაშვილი

საოფისე საქმე

12.00

15. 

ნინო

თოფურია

საოფისე საქმე

11.30

16. 

ნინო

კუჭაშვილი

საოფისე საქმე

11.30

17. 

თათია

კეთილაძე

საოფისე საქმე

12.15

18. 

ზაზა

კომლაძე

საოფისე საქმე

12.15

19. 

დავით

ლაფერაშვილი

საოფისე საქმე

12.30

20. 

საბა

არაბაშვილი

საოფისე საქმე

12.30

21. 

ცისმარი

მამაიაშვილი

საოფისე საქმე

12.45

22. 

ანა

კაპატაძე

საოფისე საქმე

12.45

 

2022-08-26