ახალი ელექტრონული პორტალის პრეზენტაცია

18 თებერვალს  ჩატარდა  საქართველოს პროფესიული განათლები სახალი ელექტრონული პორტალი www.vet.ge  პრეზენტაცია, რომლიც შექმნილიაერთი ფანჯრისპრინციპის გათვალისწინებით, სადაც თავს იყრის პროფესიული განათლების შესახებ არსებულიყველა საჯარო მონაცემი და სტატისტიკა.  ახალი ვებგვერდი ,მისი მარტივიდ ა მიმზიდველი დიზაინით, უზრუნველყოფს საჭირო ინფორმაციაზემონაცემებსა თუ საგანმანათლებლო რესურსებზემარტივ წვდომას და ხელსუწყობს ყველა დაინტერესებული მხარისგანსაკუთრებით კი ,სტუდენტების საჭიროებები სდაკმაყოფილებას იმისათვისრომ მათ გააკეთონ სწორი კარიერული არჩევანი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შეთავაზებული საგანმანათლებლო სერვისებიხელმისაწვდომი იქნება ერთ სივრცეში ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება პროფესიული განათლების იმიჯზე

2021-02-18