კომპიუტერული გრაფიკა და ანიმაცია

კომპიუტერული გრაფიკა-ანიმაციის სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა სამთავრობო, არასამთავრობო ან კომერციულ ორგანიზაციები. კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმდნენ კომპიუტერული გრაფიკის შემედეგი მიმართულებებით:
 • სარეკლამო ინდუსტრია
 • კინო-ინდუსტრია
 • არქიტექტურა
 • სატელევიზიო ინდუსტრია
 • კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრია
ძირითადი თემები:
 • სურათის აწყობა
 • სურათის სკანირება-კორექცია, ეფექტები
 • CorelDraw
 • სპეციალური ეფექტები
 • წერტილოვაი გამოსახულებების შექმნა Corel-ში
 • Adobe Illustrator CS6/CC
 • ანიმაციის არსი და პალიტრა
 • Adobe flash CS6 ინტერფეისი
კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 74 საათს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სერტიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.