ინფორმაციული ტექნოლოგი (საოფისე კომპიუტერული პროგრამები)

საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სასერთიფიკატო პროგრამა ფინანსდება სახელმწიფის მიერ. სასერთიფიკატო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ნებისმიერი განათლების მქონე პირს 16 წლის ასაკიდან. დასაქმების სფეროა არასამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციებში. კურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა მცირე და საშუალო ტიპის ორგანიზაციებში.
ძირითადი თემები:
  • Microsoft Word (ტექსტური რედაქტორი)
  • Microsoft PowerPoint (ელექტრონული პრეზენტაცია)
  • Microsoft Excel (ელექტრონული ცხრილები)
კურსის ხანგრძლივობა მოიცავს 74 საათს. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებზე გაიცემა სერტიფიკატი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ინტერბიზნესის აკადემიის ლოგოთი.